KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Siin lehel vastasime kõige sagedasematele küsimustele ametlike tõlgete, ehk vandetõlgete kohta.

Kui Te ei leidnud siit oma küsimusele vastust, palun saatke meie kiri aadressil abi@vandetolgid.ee.
Kas vandetõlgil on õigus kinnitada dokumendi ärakirja ja registriväljavõtet?
Jah. Vandetõlk saab teha seda kahel tingimusel:

1) vandetõlk teeb originaaldokumendi koopia või registriväljavõtte isiklikult;

2) vandetõlk köidab enda tehtud dokumendi ärakirja või registriväljavõtte enda tehtud ametliku tõlkega.
Mis on apostill? Kas ametlik tõlge tuleb alati apostillida?
Apostilli küsimustega on mõistlik pöörduda notari poole või minna veebilehele https://www.notar.ee/et/teabekeskus/apostillimine.
Mida teha, kui ametlikus tõlkes on viga?
Võtke ühendust vandetõlgiga, kes teeb paranduse või väljastab uue dokumendi tasuta. Vaidluse korral võite pöörduda Vandetõlkide koja või Justiitsministeeriumi poole.
Kellelt ja kuidas tellida ametlikku tõlget?
Vandetõlkide kontaktandmed on kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel või Vandetõlkide koja kodulehel.
Mida teha, kui vajan ametlikku tõlget keelde, mille vandetõlki pole?
Sellisel juhul soovitame pöörduda probleemiga meie koja poole.
Kas vandetõlgilt saab tellida ka tavalist tõlget?
See on võimalik, kuid selles tuleb eraldi kokku leppida.
Kas vandetõlk teeb ka suulist tõlget?
Vandetõlgi seadus ei sätesta suulise tõlke korda. Vandetõlk võib teha suulist tõlget. Selles tuleb eraldi kokku leppida.
Kas vandetõlk saab tõestada mõne teise tõlgi tõlget?
Saab küll. Seejuures võtab vandetõlk endale täieliku vastutuse lisatud ärakirja õigsuse ja tõlke kvaliteedi eest. Seetõttu peab ta kontrollima teise isiku tehtud tõlke õigsust ja tutvuma tõlgitud dokumendi originaali või selle kinnitatud ärakirjaga.
Kas vandetõlk saab kinnitada ärakirja või väljavõtet originaali nägemata?
Ei. Kui pole võimalik esitada dokumendi originaali, esitatakse selle asemel notari või muu volitatud ametiisiku kinnitatud ärakiri.
Kas vandetõlk saab kinnitada digitaalselt dokumendi ärakirja või väljavõtet ja selle tõlget?
Jah, kui originaaldokument on esitatud paberkandjal.

Vandetõlk digiallkirjastab ümbrikusse (konteinerisse) paigutatud dokumendi digitaalse ärakirja või registriväljavõtte ja selle ametliku tõlke.

Jah, kui vandetõlk on saanud dokumendi väljastanud pädeva ametiisiku digiallkirjastatud dokumendi.

Vandetõlk võib sellisest digitaaldokumendist teha kinnitatud väljatrüki.
Kas kojalt võib tõlkeid tellida?
Koja on loodud vandetõlkide esindamiseks ja inimeste abiks, kuid töövahendusteenust me ei osuta. Tõlke tellimiseks palume võtta ühendust vahetult sobivas keelesuunas töötava tõlgiga.
Kui Teil tekkis vandetõlgetega seoses probleeme või küsimusi:

E-post: info@vandetolgid.ee või abi@vandetolgid.ee

Facebook
Made on
Tilda